"Malzenstwo i rodzi­na sa tyl­ko i wylacznie tym, co sa­mi z nich czynimy."

Adopcja

Wiele rodziców zmaga się z trudem losu, jakim jest bezpłodność. Jest to naprawdę wielka okropność, jaka może spotkać rodzica. Na szczęście istnieje wiele sposobów na to, aby móc cieszyć się radością z wychowywania potomstwa. Jednym z nich jest adopcja. Nie każdy rodzic potrafi zdobyć się na taki czyn, aby móc pokochać i wychowywać biologicznie nie swoje dziecko.

Bezdzietnosc

W dzisiejszych czasach ciągle zmienia się styl życia rodzinnego wraz z liczbą członków w rodzinie. Ostatnio coraz bardziej popularniejszą rodziną staje się ta, która składa się z ojca, matki oraz jednego dziecka. Jest to oczywiście drastyczna sytuacja dla demografii danego państwa. Maleje, bowiem liczba ludności oraz wzrasta przewaga osób starszych nad młodymi, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem.

Miłosc

Więzy rodzinne są bardzo ważną i istotną rzeczą dla każdego człowieka. Dzięki bliskości rodzinnej człowiek czuje zarówno bezpieczeństwo, jak i szeroko rozumiane ciepło rodzinne. Są to niezbędne czynniki do osiągnięcia stateczności w życiu, która jest mu bardzo potrzebna. Każdy człowiek, bowiem pragnie powracać do domu, w którym czekają na niego najbliżsi, gdzie może zaznać spokój i szczęście.

Pasek multimedialny

Previous
Rola ojca w wychowaniu dziecka

Jeśli przejrzy się piśmiennictwo dotyczące rodziny, bardzo łatwo można zauważyć, że znacznie więcej miejsca przyznaje się macierzyństwu niż ojcostwu. Przez bardzo długi okres uznawano, że rola ojca ogranicza się do zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny. Na szczęście w ostatnich latach można zauważyć, że modele ojcostwa zdecydowanie się zmieniły, a sami ojcowie uważają, że maja prawo do większego zaangażowania w życie dziecka i całej rodziny. W dawnych czasach autorytet ojca był niejako nadawany z góry, istniał niezależnie od tego, jaki był konkretny ojciec. Współcześni mężczyźni muszą autorytet wypracować sobie samodzielnie. Zapewnienie...

Kształtowanie postaw agresywnych w środowisku rodzinnym

Wydawałoby się, że agresja jest zjawiskiem, którego nie powinno doświadczyć się w środowisku rodzimym. Przecież rodzina powinna zapewniać wsparcie, otaczać swoich członków miłością i pomocą. Niestety badania pokazują, że to często rodzina jest źródłem zachowań agresywnych u dzieci. Czasami przyczyną są postawy rodziców, którzy nie akceptują swoich dzieci. Przyczyny tego mogą być czasami podświadome. Rodzice obwiniają dzieci za swoje niepowodzenia w życiu, kłopoty małżeńskie. Uważają na przykład, że rodząc wcześnie dziecko musieli zrezygnować z takiego życia, do jakiego byli przyzwyczajeni, nie mogli skończyć wybranej szkoły, albo musieli zrezygnować z...

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska jest sprawowana przez rodziców od chwili narodzin dziecka do momentu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności. Zdarza się jednak, że władza rodzicielska może ulec ograniczeniu, zawieszeniu, a nawet rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, chociaż dzieje się to w bardzo rzadkich przypadkach. Ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd orzeka w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy rozwodu rodziców. W przypadku rozłączenia rodziców sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Może to być zarówno matka jak i ojciec. Sądy opiekuńcze zdecydowanie częściej jednak przyznają władzę rodzicielską matce,...